Aktualitet

Nëse nuk e keni lexuar ende Kuranin, ju lutemi provoni.

Nëse nuk e keni lexuar ende Kuranin, ju lutemi provoni. Përkthimi i Kur’anit është i lehtë për t’u lexuar dhe kuptuar. Shpallja e Librit në formën e tij të përsosur dhe të plotë është nga Zoti, i Plotfuqishmi, i Urti. (45:2) Në qiej dhe në tokë ka argumente për besimtarët. …

Read More »

Tryeza dhe iftari… shkruan: Hafize Elshani

Tryeza dhe iftari… shkruan: Hafize Elshani Nuk është vetëm një tryezë me ushqime që ulen të gjithë familjet muslimane të ushqehet.Kjo tryezë është e mbushur fillimisht me shumë dashuri. Ndonjëherë, kjo tryezë mbledh vetëm anëtarët e familjes së ngushtë. Ndonjëherë, fatkeqësisht në këtë tryezë mungon dikush që ishte prezent vitin …

Read More »

Ditari i një fëmije autik

Ditari i një fëmije autik Letra e një fëmije autik për nënën e tij, më shumë se sa një mesazh fëmijë-nënë, është një apel për institucionet shtetërore, për organizata e shoqërise civile dhe jo vetëm, që për këta fëmijë të kujdesemi dhe kujtohemi jo vetëm në 2 Prill, Ditën Ndërkombëtare …

Read More »

Teksti njerëzorë apo Hyjnorë

Teksti njerëzorë apo Hyjnorë Ne mund të ndryshojmë, dhe nuk ka asnjë faj apo dëm nga dallimet tona, por faji është i ekstremizmit tonë dhe asaj mendësie të ngushtë që trashëguam nga predikuesit e mëparshëm që disa me fanatizëmi trashëgojnë. Faji është i atyre përpjekjeve të dëshpëruara dhe të mjera …

Read More »

Vlerat e përbashkëta midis feve monoteiste:

Vlerat e përbashkëta midis feve monoteiste: 1) E vërteta 2) Dashuria dhe dhembshuria 3) Drejtësia (‘adl), duke përfshirë respektin për: a) liria e fesë b) shenjtëria e individit c) shenjtëria e familjes, komunitetit dhe kombit d) mjedisi dhe ekologjia e) drejtësia ekonomike f) drejtësia politike g) dinjiteti njerëzor dhe barazia …

Read More »

Për eprorët jo cdo motivim është i kenaqshëm;

Për eprorët jo cdo motivim është i kenaqshëm; për ata motivimi i drejtë është qëllimi dhe orientimi i organizatës. Komandantët duhet të inkurajojnë vartësit e tyre për tu përfshirë në aktivitete për arritjen e qëllimit. Kur qëllimet e organizatës koncidojnë me qëllimet individuale mund të jemi të sigurtë se në …

Read More »

Në Islamin e Muhamedit a.s.

Në Islamin e Muhamedit a.s, armiku ishte dhe është djalli e jo njeriu.. Në Islamin e Muhamedit a.s, mik ishte dhe mbetet dija e të menduarit e jo mbyllja e injoranca. Në Islamin e Muhamedit a.s, sinqeriteti, drejtësia e besnikëria janë vlera, kurse gënjeshtra, tradhtia e mashtrimi janë rrugë e …

Read More »

Dallimi i njerëzve në mendime dhe besime nuk do të thotë se ata ndryshojnë në interpretimin e tyre për universin

Dallimi i njerëzve në mendime dhe besime nuk do të thotë se ata ndryshojnë në interpretimin e tyre për universin, por përkundrazi do të thotë se ata ndryshojnë në interpretimin e tyre për veten e tyre. Njeriu nuk mendon apo diskuton për të krijuar një situatë, por për të shpjeguar …

Read More »