Kur’an

Drejtat e gruas

“Grave u janë dhënë të njëjtat qëllime jetësore si burrat. Kur’ani veçon – si për burrat ashtu edhe për gratë – midis atyre që ndjekin udhëzimet e Zotit dhe atyre që nuk i zbatojnë. Por ju burra i trajtoni gratë sikur të ishin bimë: vetëm për frytet e për riprodhimin. …

Read More »

Pse muslimanët bëjnë rrotullim rreth Qabes?

  Cila është rëndësia e të ecurit rreth kësaj Shtëpie të Vjetër? Përgjigja për këtë pyetje duhet të fillojë me një vështrim se kush jemi ne? Pse jemi ketu? Dhe së fundi, përgjigja e të gjitha pyetjeve të mëparshme tregon se ku po shkojmë nga këtu. Ka ligje fizike në …

Read More »

Kuptimi i paqes në Islam.

  Është një gjendje e harmonisë fizike, mendore, shpirtërore dhe shoqërore, të jetuarit në paqe me Zotin nëpërmjet nënshtrimit dhe të jetuarit në paqe me të tjerët duke i trajtuar ata ashtu siç dua të më trajtojnë mua. “Paqja” është një prej cilësive të Zotit. Ai e quan veten “Paqja” …

Read More »

Librin ta lexojmë me syrin tonë e jo syrin e të vdekurve

  Kurani pra është Libri për të cilin e kemi fjalën në këtë shkrim. Emri nga emrat e shumtë që ka është edhe Libër. “ Ne e zbritëm Librin, sqarues e qartësues” e thotë pra Kurani. Ky Libër është i fundit i shpallur nga Zoti në vargune shpalljeve edhe para …

Read More »

ADHURIM APO PRAKTIKIM

  Dijetarët e thelluar në studimin e Kur’anit janë ballafaquar edhe me paraqitjen e mendimeve të tyre rreth asaj se si duhet t’i qasemi teksteve Kur’anore. A është çdo herë konteksti tekstual obligativ apo ka diqka që quhet alegori e thellë Kur’anore.. Ebu Ubajd bin Almathna i cili ka vdekur …

Read More »

Lënda e errët: Ngjitësi që mban së bashku galaktikat

  “Është Zoti Ai që ka ngritur qiejt pa asnjë mbështetje të dukshme.” KuraniM’u desh shumë kohë për ta përkthyer këtë varg nga Kur’ani, thjesht sepse isha zotuar të mos bëja asgjë për përkthimin që nuk mund të shpjegohet në një mënyrë logjike. Pas muajsh mundimi, gruaja ime erdhi në …

Read More »

RRËFIMET NË KURAN NUK JANË DISPOZITA

  Kur’ani, Fjalë e Zotit që i zbriti të dërguarit të Tij, Muhamedit a.s, përveç që flet dhe urdhëron në tema të caktuara dhe të lejuara si dhe ndalesa flet edhe për të kaluarën e popujve, duke sjellë rrëfime të profetëve, popujve të tyre si dhe ngjarje të së kaluarës. …

Read More »

“ Nuk ka dhunë në fe”

  Shprehja e besimit ose kryerja e ritualeve për t’iu afruar Zotit të Plotfuqishëm nuk duhet të lidhet me ndërhyrjen në punët e të tjerëve, sulmin ndaj tyre ose pengimin e tyre nga praktikimi i jetës sipas asaj që ata duan, pavarësisht nëse kjo pajtohet ose bie ndesh me vizionin …

Read More »

Jeta po sillet, dhe bota po “rrotullohet” Pra, kini mëshirë për zemrat e njerëzve, sepse ndonjëherë një fjalë lënduese, një reagim i ashpër apo sjellje çnjerëzore mund të hapë një plagë të thellë në shpirtin e të tjerëve, edhe nëse është thënë me shaka!! Mos e lëndoni njëri-tjetrin dhe pranoni …

Read More »

Realiteti nga Zoti dhe realiteti nga njeriu!

  Sa i përket realitetit në ndryshim, natyra e universit është se ai vazhdimisht ndryshon dhe rinovohet; Dhe njerëzimi është në një gjendje të përhershme përpara, dhe kjo është në aspektin e lëvizjes kohore, mund të jetë në një gjendje të lëvizjes së përparuar kohore, por në fund mbetet prapa …

Read More »