Kur’an

Myftiu emëron një femër këshilltare të tij

Myftiu emëron një femër këshilltare të tij Sheikh Ahmed El Tayeb, Imami i Madh i Al Azhar – autoriteti më i lartë i Egjiptit për Islamin Sunit – ka emëruar këshilltaren e tij të parë femër. Dr Nahla Al Saeedy konfirmoi emërimin e saj si këshilltare e Imamit për çështjet …

Read More »

Çdo njëri që pretendon moderim apo mesataren e fesë, pyete atë për sa vijon:

Çdo njëri që pretendon moderim apo mesataren e fesë, pyete atë për sa vijon: 1- Cili është qëndrimi juaj për të drejtën e gruas për për të pasur pozitë në shtet? 2- Cili është qëndrimi juaj për të drejtat e njeriut për të praktikuar lirisht besimin e tij? 3- Cili …

Read More »

Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran

“Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran “…mos shpërdoroni me tepri, sepse Zoti nuk i do harxhuesit.” Kuran Kur Zoti e bëri njeriun mëkëmbës në tokë, e nderoi, por i dha edhe përgjegjësi. Mënyra se si ne e trajtojmë tokën do të përcaktojë llojin e njerëzve …

Read More »

Ajete kuranore për punën dhe veprat e mira:

1. E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë xhennetet e begatshme” |Llukman:8| 2. Po ata që besuan dhe bënë vepra të mira, Ne me siguri do t’ua shlyejmë të këqijat e do t’i shpërblejmë më së miri për atë që vepruan. |Ankebut:7| 3. Nuk ka …

Read More »

Komentimi i Kuranit nuk është shpallje

Komentimi i Kuranit nuk është shpallje Literatura e tefsirit (Komentimi i Kuranit)është e dobishme për të kuptuar kuptimet e Kuranit, por duhet pranuar se ato nuk janë shpallje, por përkundrazi libra referimi që përmbajnë një shumëllojshmëri interpretimesh dhe opinionesh (ndonjëherë të bazuara në burime të dobëta dhe të fabrikuara) që …

Read More »

Citate nga Kurani:

Citate nga Kurani: A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë: “Ne besojmë” pa u sprovuar? (29:02) Ne i kemi sprovuar ata që kanë jetuar para tyre, kështu që Zoti do t’i vërejë ata që dëshmojnë se janë të vërtetë dhe do t’i vërejë gënjeshtarët. (29:03) Apo ata që …

Read More »

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar, duhet ta lexoni këtë varg nga Kurani dhe të përpiqeni ta kuptoni. Ky është një nga citatet më gjithëpërfshirëse të Kuranit: “O ju që besuat, besoni vazhdimisht Zotin, të dërguarit të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe …

Read More »

The Qur’an and the coming civilization

The Qur’an and the coming civilization The Qur’an is a linguistic text that we can describe as representing in the history of Arab culture a pivotal text. It is not simplistic to describe the Arab-Islamic civilization as the civilization of the text. In the sense that it is a civilization …

Read More »

Kurani dhe qytetërimi që vjen

Kurani dhe qytetërimi që vjen Kurani është një tekst gjuhësor që ne mund ta përshkruajmë se përfaqëson në historinë e kulturës arabe një tekst kyç. Nuk është e thjeshtë të përshkruhet qytetërimi arabo-islamik si qytetërim i tekstit. Në kuptimin që është një qytetërim, shkencat dhe kultura e të cilit u …

Read More »