Kur’an

Citate nga Kurani:

Citate nga Kurani: A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë: “Ne besojmë” pa u sprovuar? (29:02) Ne i kemi sprovuar ata që kanë jetuar para tyre, kështu që Zoti do t’i vërejë ata që dëshmojnë se janë të vërtetë dhe do t’i vërejë gënjeshtarët. (29:03) Apo ata që …

Read More »

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar, duhet ta lexoni këtë varg nga Kurani dhe të përpiqeni ta kuptoni. Ky është një nga citatet më gjithëpërfshirëse të Kuranit: “O ju që besuat, besoni vazhdimisht Zotin, të dërguarit të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe …

Read More »

The Qur’an and the coming civilization

The Qur’an and the coming civilization The Qur’an is a linguistic text that we can describe as representing in the history of Arab culture a pivotal text. It is not simplistic to describe the Arab-Islamic civilization as the civilization of the text. In the sense that it is a civilization …

Read More »

Kurani dhe qytetërimi që vjen

Kurani dhe qytetërimi që vjen Kurani është një tekst gjuhësor që ne mund ta përshkruajmë se përfaqëson në historinë e kulturës arabe një tekst kyç. Nuk është e thjeshtë të përshkruhet qytetërimi arabo-islamik si qytetërim i tekstit. Në kuptimin që është një qytetërim, shkencat dhe kultura e të cilit u …

Read More »

Urtësia e butësia

Urtësia e butësia Pra, le të jemi të butë, të vëmendshëm dhe dëgjues të mirë. Kur duam të komunikojmë një ide, duhet t’i drejtohemi gjithmonë tjetrit si fqinji ynë. Kur’ani gjithashtu thotë: “Thirri njerëzit në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshillë të drejtë dhe diskuto me ta në …

Read More »

Njëshmëria e Njerëzimit në Islam..!

Njëshmëria e Njerëzimit në Islam Islami mëson njëshmërinë e njerëzimit. “Njerëz, kini parasysh Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një shpirti të vetëm, prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej të dyve u përhapën burra dhe gra të panumërta.” (P 4:01) Po dallimet mes nesh? Zoti thotë se …

Read More »

Përdorni veshët tuaj për dhembshuri, zërin tuaj për…”

“Përdorni veshët tuaj për dhembshuri, zërin tuaj për mirësi, sytë tuaj për të kërkuar të vërtetën, mendjen tuaj për të kërkuar njohuri, duart tuaja për të dhënë dashuri dhe zemrën tuaj për të kërkuar dashuri.” “Use your ears for compassion, your voice for kindness, your eyes to seek truth, your …

Read More »

Zoti është i të gjithëve e jo i një grupi!

Një Imam ligjëronte në Xhami për të mbajtur predikimin e tij të së Premtes. Ai filloi duke thënë se lavdërimi i qoftë Zotit, Zotit të Muslimanëve. Djaloshi në të djathtë të tij tha se është (në Kuran) Zoti i të gjithë njerëzve. Kështu ai vazhdoi predikimin e tij dhe përsëri …

Read More »

Një nga veçoritë unike të Kuranit është se…

Një nga veçoritë unike të Kuranit është se ai të jep përshtypjen se është shkruar nga dikush që e shikon të gjithë universin nga një vend më i lartë mbi univers dhe që flet me një zë të autoritetit të jashtëzakonshëm shpirtëror ndërsa buron dashuri, dhembshuri dhe mëshirë. One of …

Read More »