Kur’an

“Më i dashuri i njerëzve te Zoti është më i dobishmi për njerëzit.”

“Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase Zoti të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Zotin, se …

Read More »

Mënyra Kuranore e të menduarit

Mënyra kuranore e të menduarit atëherë nuk është kryesisht përshkruese, por urdhëruese. Kurani nuk i përshkruan gjërat thjesht si fakte ose informacione; historitë e tij sugjestive, metaforat goditëse dhe përshkrimet e gjalla të krijimit të Zotit dhe ndërhyrjet në histori kanë për qëllim të ndryshojnë mënyrën se si i shohim …

Read More »

Marëdhëniet dialektike me Kuranin

Marëdhëniet dialektike me Kuranin Kur lexoni për të medituar Kuranin, duhet t’i shikoni ajetet me zemrën tuaj, jo vetëm me mendjen tuaj, t’i dëgjoni, të hipni me të, të jeni një nga dëshmitarët e tij, t’i merrni frymë dhe të dëshmoni lëvizjen e valëve të tij. dhe mesazhet e tij …

Read More »

Kurani nuk përgjithëson

Kurani nuk përgjithëson “Ata, ithtarët e librit nuk janë të njëjtë. Nga ithtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë citatet e Zotit duke u lutur. I besojnë Zotit dhe ditës së gjykimit këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat, përpiqen për punë …

Read More »

Trajtimi i Kuranit nga dimensioni social

I Lartmadhëruari tha: “A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër.” Kush eshte ai qe gënjen per fene??. Ai që mohon fenë nuk është vetëm ai që nuk beson ekzistencën e Zotit, as ai që mohon një nga shtyllat e besimit …

Read More »

Ndalesa Kuranore

Thuaj: “Ejani t’ju lexoj atë që me të vërtetë ju ndaloi Zoti juaj: të mos i shoqëroni Atij asnjë send, të silleni mirë me prindërit, të mos i mbytni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse Ne u ushqejmë juve dhe ata, të mos u afroheni mëkateve të hapta apo …

Read More »

Si e kuptoni citatin e dytë në kaptinën Fatiha?

Si e kuptoni citatin e dytë në kaptinën Fatiha? “Falënderimi i takon Zotit, Zotit të botëve” Këtu është përkthimi im i gabuar bazuar në kuptimin tim të gabuar dhe të shumicës së përkthyesve; “Falënderimi i takon Zotit, Zotit të botëve” Problemi është në kuptimin tonë të fjalës së fundit në …

Read More »

A mund t’i shërbejë Inteligjenca Artificiale Kur’anit?

Inteligjenca artificiale është veçanërisht e rëndësishme në përpunimin e gjuhëve natyrore. Në përpjekjen time për të kuptuar dhe sqaruar parimet e Inteligjencës Artificiale, unë formulova një listë të disa prej mundësive të ofruara nga AI për shërbimin e Kuranit të Shenjtë. Unë do të rendis disa shembuj që AI mund …

Read More »

“O ithtarë të librit”

Ajo që më pëlqen te Kurani është se ai nuk e lejon thjesht ndërtimin e urave ndërfetare; e inkurajon atë në mënyrë aktive. “Thuaj: “O ithtarë të librit” (çifutë/të krishterë), le të arrijmë në një fjalë të përbashkët mes nesh, që të mos adhurojmë tjetër përveç Zotit…” Ka një nuancë …

Read More »

Lexojne pa meditim

Pejgamberi ka thënë: “Ka shumë që lexojnë Kur’an, por Kur’ani i mallkon ata.” Kush janë këta njerëz të mallkuar nga Kurani? Ata janë njerëz që e kanë bërë Kuranin libër leximi, por jo libër udhëzimi për veten e tyre. Ata e përdorin Kuranin për të gjetur gabime te të tjerët, …

Read More »