Kur’an

Gjithmonë duke pasur parasysh Zotin. Zoti është i Gjithëdijshëm për atë që bëni “

Besimtarë, jini gjithmonë të palëkundur në përkushtimin tuaj ndaj Zotit, duke dëshmuar në mënyrë të barabartë për të vërtetën. Asnjëherë mos lejoni që urrejtja ndaj një populli t’ju bëjë të devijoni nga të qenit i drejtë me ta. Bëhuni të drejtë, sepse kjo është më afër Zotit. Gjithmonë duke pasur …

Read More »

Nuk është esencë e fesë arroganca, fyerja dhe caktimi i vendit të njerëzve në botën tjetër.

E tmerrshme përdorimi i fesë për të shëmtuar njerëzit! E frikshme është përdorimi i fesë si çekiç për të gjykuar njerëzit në baza fetare dhe të besimit. Nuk është esencë e fesë arroganca, fyerja dhe caktimi i vendit të njerëzve në botën tjetër. Vendin e tyre e Di Vetëm Zoti. …

Read More »

Nëse ne nuk mund ta kuptojmë kështu si është, atëherë sfidat në tokë janë të vështira

Kur’ ani është një mirëkuptim Bashkëkohor! Ne po përballemi me shumë sfida në këtë kohë dhe gjithmonë njerëzimi është përballur me sfida. Duke u ballafaquar me sfida është mënyra më e mirë se si ne mund të bëjmë dallimin-diferencën. Gjatë historisë ballafaqimi me sfidat ka mundësuar rrugëtimin dhe mposhtjen e …

Read More »

Për ata që nuk e dinë, fjala “DITURI” përmendet 854 herë në Kuran..!

Zoti në Kuran e përmend fjalën “DITURI” 854 herë, kurse shumë çështje tjera që i bëjnë të rëndësishme nuk i përmend as edhe një herë..! Sipas Kur’anit, Zoti ka bërë një botë të mbushur me shenja, që qeniet njerëzore të reflektojnë dhe të meditojnë. Besimi, nuk duhet të bazohet në …

Read More »

Ne sot duam të kuptojmë fenë sot me syrin e kohës..

Ne nuk e kemi lexuar ende Kuranin! Ne ende jemi duke polemizuar në çështjen e Kuranit, ne po themi kemi besuar dhe vërtetë ka besimtarë të shumtë në Kuran. Por sa në realitet e kemi lexuar, sa e kemi kuptuar fjalën Lexo, si pikënisje e realitetit Kuranor. A është e …

Read More »

“Believers, always be steadfast in your devotion to God, equitably bearing witness to the truth

♦“Believers, always be steadfast in your devotion to God, equitably bearing witness to the truth. Never let hatred for any people lead you to deviate from being just to them. Be just, for that is closer to being mindful of God. Always be mindful of God. God is well aware …

Read More »

Për ata që nuk e dinë, ja çfarë i mëson Kurani besimtarët:

Për ata që nuk e dinë, ja çfarë i mëson Kurani besimtarët: “Besimtarë, jini gjithmonë të palëkundur në përkushtimin tuaj ndaj Zotit, duke dëshmuar në mënyrë të barabartë për të vërtetën. Asnjëherë mos lejoni që urrejtja ndaj një populli t’ju bëjë të devijoni nga të qenit i drejtë me ta. …

Read More »

Kur ‘ ani dhe arsyeja

Kur mësojmë se fjala e parë e shpallur Muhamedit  ishte Leximi, nuk duhet të habitemi se Kur ‘ ani i nxit njerëzit të aplikojnë arsye dhe të ndjekin njohuri rreth vetes dhe Universit rreth tyre. Thuaj: ′′ Udhëtoni nëpër tokë dhe vëzhgoni se si Ai e sjell jetën. Pastaj Zoti …

Read More »

“Thuaj:” Udhëtoni në të gjithë tokën dhe vëzhgoni sesi Ai e krijon jetën.

Kurani dhe arsyeja Kur mësojmë se fjala e parë që iu shpall Muhamedit (a.s.) ishte Leximi, nuk duhet të habitemi që Kurani i inkurajon njerëzit të zbatojnë arsyen dhe të kërkojnë njohuri për veten dhe Universin rreth tyre. “Thuaj:” Udhëtoni në të gjithë tokën dhe vëzhgoni sesi Ai e krijon …

Read More »

Të thuhet se Kuranin nuk mund ta kuptojmë veçse në gjuhën arabe eshte deklarim i pamatur, absurd dhe i dëmshëm..!!!

Ti nuk mundesh me kuptu Kuranin ne gjuhen tjeter, veçse në gjuhën arabe! Kurani është deti e në deti di vetëm unë me notu! Unë jam i mrrim dhe Librin e shenjtë mund ta shpjegoj vetëm i mrrimi ! Ti pasi nuk e dinë gjuhën e Kuranit në arabisht, mos …

Read More »