Kur’an

LEXO!

“Ai që kërkon dituri është si ai që e kalon ditën e tij duke agjëruar dhe natën e tij duke u lutur. Me të vërtetë një kapitull i dijes që një njeri mëson është më mirë për të sesa që ai të ketë aq shumë ar sa një mal dhe …

Read More »

Këtu në tokë, ju jeni të lirë të zgjidhni!

Kurani, dhe ADN-ja !!! “Ne do t’u tregojmë atyre shenjat tona në horizonte dhe në vetvete derisa të jetë e qartë për ta se kjo është e Vërteta. A nuk mjafton që Zoti juaj është Dëshmitar i gjithçkaje? (41:53) Kapaciteti i informacionit i regjistruar në ADN është i një madhësie …

Read More »

Disa vargje Kuranore për pranimin e të tjerëve. ‘Sikur të donte Allahu, do të kishte bërë një bashkësi të vetme njerëzish, por ( nuk e bëri ), që t’ ju sprovojë në atë që ju ka dhënë. Përpiquni, atëherë, ta shkëlqeni njëri-tjetrin në vepra të mira. Tek Zoti është kthimi …

Read More »

OBLIGIME QË DALIN NGA KUR’ANI:

OBLIGIME QË DALIN NGA KUR’ANI: Lexo, mëso, studio, është urdhër Kur’anor Puna dhe angazhimi për jetë, është urdhër Kur’anor Ruajtja e lidhjeve të gjakut dhe farefisit Uniteti dhe Bashkimi Kujdesi për prindërit Kujdesi për jetimët Kujdesi për të varfërit dhe të sëmurët Ruajtja e fëmijëve dhe edukimi i mirëfilltë i …

Read More »

KQYRNI QITO AJETE TË KURANIT:

1. Zoti i do bamirësit Zoti i do ata që pendohen Zoti i do ata që janë të pastër Zoti i do ata që mbështeten te Ai Zoti i do durimtarët Zoti i do të drejtit Zoti i do të devotshmit Zoti i do falënderuesit Zoti i do ata që …

Read More »