Aktualitet

Fjala e Zotit nuk mund të ngrihet mbi shkatërrimin.

Zonja e kohës tha: Jashtë horizontit të modernitetit, ju do të humbni fenë në emër të fesë, do të shkatërroni Islamin në emër të Islamit, do të shkatërroni atdheun, ndërtesat dhe strukturat. Fjala e Zotit nuk mund të ngrihet mbi shkatërrimin. Dhe do të zhytesh në rërat e kohës që …

Read More »

E gjitha ka të bëjë me Dashurinë

E gjitha ka të bëjë me Dashurinë “Nuk është e mundur që dikush të pretendojë se e do Isaun dhe të urrejë myslimanët, as nuk është e mundur që dikush ta quajë veten musliman dhe të mos e do Isaun-Jezusin. M’u deshën vite për të kuptuar që rruga e drejtë …

Read More »

Mendimi kritik.

Mendimi kritik përfshin një mori aftësish komplekse që lidhen në një nivel më të lartë të të menduarit, është një mendim i pavarur që sjell ide të reja e inovative dhe zgjidhjen e problemeve. Kjo nënkupton reflektimin në mënyrë kritike për përvojat e proceset e nxënies, dhe marrjen e vendimeve efektive …

Read More »

CDO MËNGJES E NJËJTA FJALË: KINI KUJDES!

CDO MËNGJES E NJËJTA FJALË: KINI KUJDES! Është bërë përditshmëri në vendet tona sa herë që zgjohemi në mëngjes e deri në mbrëmje “paralajmërime’ banale që dëshmojnë mos guximin tonë për t’u përballur me kritika e mendime ndryshe. Jemi mësuar nga të njëjtat fjalë për çdo ditë: Kini kujdes nga …

Read More »