Islami ka kontekstin historik dhe atë të përgjithshëm.

Islami ka kontekstin historik dhe atë të përgjithshëm. Konteksti historik nuk sjell ndonjë dispozitë por sjell mësime e rrëfime mbi të shkuarën. Kurse konteksti i përgjithshëm, siç është besimi në Zotin, adhurimi, edukata, morali dhe dituria e puna janë në hap dhe kërkesë e secilës kohë e rrethanë.