Krenaria nuk është në llafë goje…!

Krenarë janë ata popuj që e kanë mposhtur varfërinë.
Krenarë janë ata popuj që kanë sjellje të bukur dhe kulturë e civilizim.
Krenarë janë ata popuj që kanë shëndetësinë e zhvilluar dhe arsimimin cilësorë.
Krenarë janë ata popuj që nivelin e pastërtisë dhe ambientit e kanë në shkallën më të lartë të mundshme.
Krenarë janë ata popuj që bëjnë çpikje shkencore që u shërben njerëzve pa dallim race e kombësie dhe feje.

Krenaria nuk është në llafë goje…!

Shkruan; Kryeimami i Podujevës, Bekim Jashari.