Unë jam një mysliman i orientuar drejt së ardhmes..!

“Unë jam një mysliman i orientuar drejt së ardhmes..!”

“Arabi lexon 0.79 libra në vit, 3- libra në vit, kurse Japonezi lexon 80 libra në vit.

E si është e mundur të jem njësoj sikurse Japonezi dhe Amerikani të cilët kanë mësuar të lexojnë, shkruajnë dhe të kryejnë punët me saktësi dhe disiplinë?

Ata e kanë ndërtuar jetën e tyre në disiplinë e korrektësi kurse ne jetojmë me emocione dhe hamendje.

| Abdul Fettah Moro |