Liria e fjalës

Nuk ka asnjë të mirë në një komb që persekuton intelektualët e tij dhe kufizon lirinë e fjalës.
Asgjë e mirë nuk do të dalë nga një komb që shtyp mendimtarët e tij dhe kufizon lirinë e tyre të shprehjes.

There is no good in a nation that persecutes its intellectuals and limits freedom of speech.
Nothing good will come out of a nation that oppresses its thinkers and limits their freedom of expression.