Analiza

Nuk kërkohet që të mos humbasim, por…

Ne kemi nevojë për guxim për të fituar betejat e jetës, por na duhet shumë guxim për të pranuar humbjen kur ajo është e pashmangshme. Fakti është se shumica e betejave të jetës humbasin në fund. Këtu qëndron kuptimi i vërtetë i guximit, guximi për të pranuar humbjen, që do …

Read More »

Vetëm njeriu e di se si duhet të jetë njeri

  Kafshët lindin me aftësi të lindura specifike për speciet të cilave i përkasin, por vetëm njeriu duhet të mësojë se si të bëhet njeri: të ecë në këmbë, të shkurtojë thonjtë, të lidhë butona me duar, të flasë me mirësi dhe qartësi. të kuptimit, të ulesh në një karrige …

Read More »

A e dinte Muhamedi a.s të fshehtën-GAJBIN

  Poqese dëgjojmë fjalime dhe ligjërime të shumta, shohim dhe na del që Muhamedi a.s dinte të fshehtën absolute. E fshehta në kuptimin Hyjnorë dhe Kur’anor ka qëllim bota që nuk shihet si dhe gjërat për të cilat mendja e njeriut nuk ka mundësi të përceptojë. Siq është çështja e …

Read More »

Po, ne jemi të lirë në tokë

  “E vërteta është nga Zoti juaj, kush të dojë le të besojë, e kush të dojë le ta mohojë të vërtetën”. 18:29. Islami është një fe shumë unike. Sipas Kur’anit dhe traditës së të Dërguarit a.s ai nuk ka asnjë lloj detyrimi, sepse e bëri secilin prej nesh përgjegjës …

Read More »

Pse mendimi fetar ka nevojë për një mendim kritik?

  Në rajonin tonë, klerikët quhen “dijetarë” dhe ky emër është pothuajse i pranishëm, përveçse në kontekstin e përshkrimit të atyre që janë të interesuar ose të ditur në çështjet e jurisprudencës, fetvave, besimit dhe sheriatit, veçanërisht në mungesën tonë nga arena shkencore. Kreativiteti. Fizika, kimia, matematika…etj. Është e çuditshme …

Read More »

A ka lidhje mes kaosit intelektual dhe edukimit social?

  Ajo që nënkuptohet me kaos intelektual është (mendimi i palogjikshëm), që do të thotë një person që nuk flet me logjikë dhe nuk ka aftësi t’i përmbahet logjikës, kështu që fjalimi i tij është i njollosur me konfuzion, injorancë dhe analogji banale. Dhe këtu është një çështje e rëndësishme: …

Read More »

Të rinjtë dhe e ardhmja

Të rinjtë dhe e ardhmja Ka nga ata muslimanë që e shohin Islamin përmes pamjes së jashtme të një personi dhe të tjerë që e kuptojnë atë përmes karaktereve, vlerave dhe etikës. Grupi i parë ka një kuptim sipërfaqësor se çfarë është Islami dhe është shumica e muslimanëve në këtë …

Read More »

THIRRJA PËR ARSIMIM DHE LARGIM NGA PASIMI I VERBËR NUK ËSHTË ISLAMOFOBI

  Nuk ka prind që nuk do të donte të shihte fëmiun e vet që shënon rezultate në jetë, shkollim dhe arsimim. Secili prind ka dëshirën që fëmiu i tij të jetë i veçuar në të arritura dhe suksese. Nëse është kështu atëherë përse të mos angazhohemi pandërprerë që trashëgimtarët …

Read More »

Në njërën anë shkatërrojnë e në anën tjetër thonë: ishte sprovë nga Zoti

  Shpeshherë njeriu në çështjet që janë në dorën dhe vullnetin e tij i kryen në kundërshtim me dëshirën Hyjnore, duke arsyetuar veprimin si vullnet dhe sprovë e Zotit. Ndoshta dhe mund të kemi keqkuptime rreth nocionit sprovë apo kjo ishte sprovë nga Zoti. Jeta e kësaj bote ka anën …

Read More »

Kultura, tradita dhe doket arabe janë arabe e jo Islame.

Po, ka mendësi armike të interpretimit e komentimit të gjërave fetare që dërgojnë në urrejtje, thyerje, ofendime e përçarje ndër Shqiptare. Po, ka! E lehtë të kuptohet! Duhet organet, institucionet e shoqëria jonë të ndalin këtë fenomen që në emër të fesë synojnë zhbërjen e kombit dhe dëmtimin ndaj Islamit …

Read More »