Analiza

Asnjë betejë e jetës nuk fitohet duke qëndruar si urrejtës..!

  Urrejtja për çdo gjë dhe kundër çdokujt, është argument se personi që urren ende nuk është liruar nga e keqja dhe dëshmon se urrejtësi e ka të humbur betejën. Asnjë betejë e jetës nuk fitohet duke qëndruar si urrejtës ndaj secilit dhe kjo tregon paaftësinë për të menduar e …

Read More »

Vesvesja është hezitimi dhe luhatja në shpirt për diçka pa mundësi qetësimi dhe vendosmërie.

Vesvesja është hezitimi dhe luhatja në shpirt për diçka pa mundësi qetësimi dhe vendosmërie. Ndryshe, në shqip përkthehet edhe si: ngurrim, hezitim, dyshim, shqetësim shpirtëror, luhatje, pasiguri, pamundësi për të marrë vendim për diçka, etj. Shkaqet e saj 1. Ankthi, parandjenja, dyshime, të cilat nuk sjellin ndonjë dobi, shkaktojnë vesvese …

Read More »

A nuk mundet feja ta përparoj njeriun?

A nuk mundet feja ta përparoj njeriun? Po, mundet! Por duhet njerëz që kanë shkathtësi e aftësi për të arritur drejt rrugëve të suksesit. Po nëse s’kanë aftësi e shkathtësi atëherë na flasin mësime teori. E kjo po vazhdon qe 14 shekuj. Tanimë kemi nevojë për mësues e jo predikues!

Read More »

Jemi krijuar për të qenë të lirë dhe për të respektuar lirinë e të tjerëve.!

Diversiteti, apo larmia në një shoqëri e bën të pasur atë rreth kurse kujdesi e respekti i diversitetit e begaton dhe jep të ardhme përparimtare një shoqërie që ndërtohet mbi themelet e lirisë dhe ardhmërisë. Shoqëria me shumicë të një feje e ka obligim dhe detyrë të ruaj, kujdeset dhe …

Read More »

KUPTIMI I KEQ DHE QËLLIMI I I KEQ

KUPTIMI I KEQ DHE QËLLIMI I I KEQ Islami ka nevojë për t’u kuptuar e jo për ekstremizëm Injoranca zyrtare është kur ajo ka mbështetje. Nisur nga kjo, themi që në rrethanat aktuale tendenca për gjëra të kaluara për t’i bërë të tashme e rrezikon përparimin dhe zhvillimin shoqërorë e …

Read More »

Xhamia nuk është vend që përqafon zemrat e vdekura apo të freskoj verës të pranishmit, por është vend që i mbanë të gjalla ndjenjat e përkushtimit dhe angazhimit për të mirën e shoqërisë.

Alternativa është e dobishme për shoqërinë, e ajo është e sotmja, moderneja dhe teknika e aktuales. Xhamitë nuk mund të jenë vetëm mure, ato në realitet kanë efektin e jashtëzakonshëm në ndryshimin e shoqërisë në të gjitha fushat. Xhamia nuk është vend që përqafon zemrat e vdekura apo të freskoj …

Read More »

PROBLEMATIKA E DEVOCIONIT TË SHTRIRË NË REALITETIN E BOTËS ISLAME

Një mik, pasi kishte skajuar makinën e tij në një vend të përshtatshëm, është futur në xhami për të falë namazin, mirëpo kur kishte dalë, para veturës së tij kishte parë një makinë tjetër e cila i kishte bllokuar rrugën. Pas një pritje të gjatë, pronari i makinës kishte dalë …

Read More »

Një ditë, të gjithë do ti themi lamtumirë botës e cila na rrethon..!

Jetëgjatësia e njeriut, është shumë e shkurtër për ti arritur të gjitha ato që i ëndërron. Prandaj, gjithmonë duhet dhënë përparësi vetëm të mundshmes dhe më të rëndësishmes: kujdesit ndaj shëndetit fizik dhe mendor, punës e cila i përmbush nevojat e domosdoshme të jetës tonë, por duke mos u bërë …

Read More »

E rëndësishme për një besimtar është Besimi në Zotin, në ekzistimin e Tij dhe bindjen se Ai na sheh.

Ndoshta disa do të thonë se kemi nevojë të vazhdueshme që dikush të na mësoj se çka është mirë dhe çfarë është keq. E mira dihet dhe tjetra apo e keqja dhe e liga janë të njohura për secilin njeri. Ndaj sot bota nuk ka shumë nevojë për miliona thirrës …

Read More »

Nëse prijësi i fesë gabon, dhe pas gabimit të tij shkojnë edhe të tjerët, kjo nuk është asgjë tjetër veçse përbuzje e njohurisë dhe diturisë.

  Mendojme se, tani, bota si dhe rrethanat në të cilat jetojmë, kanë nevojë për të tjerët, dhe jo vetem për njerëzit e fesë që ata të jenë në rend të parë të shoqërisë. Ne, kemi nevojë për njerëz , të cilët e sqarojnë të tanishmen, që e rilexojnë dhe …

Read More »