Analiza

Secili ka drejtën e jetesës e besimit dhe mendimit.

Njeriu për njeriun ka detyrë të ruaj nderin, pasurinë, jetën, mendjen dhe pikëpamjen. Secili ka drejtën e jetesës e besimit dhe mendimit. Zoti nuk ka ngrit asnjë popull a komb mbi popujt tjerë. Në esencë të gjithë janë krijesë e Zotit dhe dallimi më pas është se kush është më …

Read More »

Është mirë ligjëruesit fetar në vendin tonë të tregojnë mbi vlerën dhe rëndësinë e këtyre citateve e jo rrëfime e gjëegjëza që aspak në asnjë vend në Kuran nuk përmenden.

Zoti nuk i do tradhtarët Zoti nuk i do mendjemëdhenjtë Zoti nuk i do ata që e mbi vlerësojnë veten ndaj tjerëve Zoti nuk i do ata që janë agresorë Zoti nuk i do ata që përgojojnë, rrejnë e shpifin. Është mirë ligjëruesit fetar në vendin tonë të tregojnë mbi …

Read More »

Kurani, dhe ADN-ja !!!

Kurani, dhe ADN-ja !!! “Ne do t’u tregojmë atyre shenjat tona në horizonte dhe në vetvete derisa të jetë e qartë për ta se kjo është e Vërteta. A nuk mjafton që Zoti juaj është Dëshmitar i gjithçkaje? (41:53) Kapaciteti i informacionit i regjistruar në ADN është i një madhësie …

Read More »

E vërteta për mua dhe e vërteta për ty!

E vërteta për mua dhe e vërteta për ty! Kjo shpjegon se si perspektiva jonë përcakton atë që ne e shohim si “të vërtetë”. Këtu duhet të kuptojmë se ajo që është e vërtetë për mua dhe ajo që është e vërtetë për ju nuk janë realitete të ndryshme, por …

Read More »

Është e pa imagjinueshme që Libri që është shpallje dhe Fjalë e Krijuesit të fajësohet për ndarjet dhe thyerjet sidomos në shoqëritë me besim Islam.

Është e pa imagjinueshme që Libri që është shpallje dhe Fjalë e Krijuesit të fajësohet për ndarjet dhe thyerjet sidomos në shoqëritë me besim Islam. Fajësinë është mirë ta kërkojmë e hulumtojmë në rrafshin tjetër, në atë të keq kuptimit të Kuranit. Keqkuptimi, komentimi dhe interpretimi i tij i shumë …

Read More »