MEVLUDI

Një pyetje e fundit për ata që e ndalojnë festimin e ditëlindjes së Profetit?
Cila është logjika në ndalimin e lumturisë së besimtarit me lindjen e të Dërguarit të tij?!
Cili është ligji që ndalon gëzimin e një fetari, kushdo qoftë ai?
Ju thoni se shokët e profetit nuk e kanë bërë atë, ju nuk e keni pse se kanë bërë shokët por e keni pse ka thënë hoxha juaj ibn Tejmjije që ka jetuar shekuj më parë.
Ne nuk presim përgjigje për këto pyetje, sepse ju jeni një grup që nuk mendon, dhe doktrina juaj e pamundëson këtë pjesë thelbësore të kokës, dhe ju e pengoni kopenë tuaj të mendojë paralelisht me urdhrin tuaj për të ndjekur dhe bindur… por pyetjet u drejtohen atyre me mendje dhe asaj që mbetet nga ndërgjegjja juaj.