Në shoqëritë myslimane historia njeh Ibn Rushdi që ishte i pari që lejoi dhe inkurajonte racionalen, mendjen.

Në shoqëritë myslimane historia njeh Ibn Rushdi që ishte i pari që lejoi dhe inkurajonte racionalen, mendjen. Dhe ai për këtë edhe shkroi gjatë e shumë libra. Por ajo që e rrënoj avancimin shkencorë është djegia e librave të tij, e që i dha fund tolerancës dhe diversitetit në mendime, nën pretekstin se s’lejohet askujt të mendoj apo shfrytëzoj mendjen për t’u ballafaquar me sfidat e kohës dhe ndryshimin e madh e të shpejt që po ndodh në secilën shoqëri njerëzore e veçanërisht në atë myslimane.