Të menqurit kanë thënë:

Të menqurit kanë thënë:

* Kur bën durim, bëje pa ankesa;
* Kur distancohesh, bëje pa lëndim;
* Kur të falësh, bëje pa fjalë;

Dije se Zoti që të gjitha këto i ka cilësuar në Kuran që të veprohen në mënyrën më të bukur. Zoti ynë thotë: “bëhu i durueshëm, me durim të bukur.”
Po ashtu, Ai ka thënë:” ….largohu nga ata në mënyrë të bukur.” Dhe, Zoti ka thënë:” ….andaj sillu ti (o Muhammed) me sjellje të bukura (zemërgjerësi).”

Të lutemi o Zot, na stolis personalitetin tonë me vyrtyte morale! Amin!

JAKUP ÇUNAKU