Përse ndjejmë lodhje?

Përse ndjejmë lodhje?
Shumica e njerëzve ndiejnë apati shumicën e kohës së tyre se mund të mos e dinë shkakun e saj, pasi nuk shkaktohet nga një sëmundje që largohet me vdekjen e saj dhe nuk është e ngjashme me lodhjen që pason një orë sportive ose një udhëtim të gjatë, kështu që mjafton një pushim i shkurtër për ta larguar atë.
Përkundrazi, është një apati e fundosur, sepse nuk ka shtrat të rehatshëm për një trup të rraskapitur. Dhe poeti francez Charles Baudelaire tha në një letër ankese drejtuar të shokut të tij në ditët e rinisë së tij: “Nuk mund ta duroj më lodhjen e natës dhe lodhjen e zgjimit”. Kjo nuk është një simptomë e modernitetit siç mund të mendohet, por një pasqyrim i të gjithë gjendjes njerëzore.
Një poet i lashtë arab, Abu al-Ala al-Ma’ari, një herë u ankua: “Jeta është e lodhur”.
“Jam i lodhur”, “Jam i lodhur nga të gjitha këto”… fraza të zakonshme në jetën tonë të përditshme, të cilat mund të thuhen nga burri ose gruaja, nëna ose vajza, beqar ose jo beqar, punëtor ose i papunë, zotëri ose shërbëtor, nga secili prej nesh në momentet e ndjenjës së rraskapitjes, megjithatë, lodhja këtu, më e madhe se sa mund të duket, nuk është lodhje nga jeta familjare, profesionale apo shoqërore, por nga jeta në tërësi dhe me të gjitha kostot dhe problemet e saj. Është lodhja e qenies, dhe rrjedhimisht shterimi i aftësisë për të jetuar.