Një Kuran në makinën tuaj nuk mjafton!

Nuk mjafton të vendosësh një fotografi të Qabes në hyrje të shtëpisë.
Një Kuran në makinën tuaj nuk mjafton,
Një ajet kuranor në murin e dyqanit tuaj nuk mjafton,
Një rruzare në dorë nuk mjafton,
Nuk mjafton të shkosh tridhjetë herë në Umre!
Nuk mjafton të qëndrosh 70.000 herë në qilim!!
Feja është: Drejtësia juaj
Feja është: mëshira jote
Feja është: sinqeriteti juaj
Borxhi është: angazhimi juaj
Feja është: një edukim i mirë për fëmijët tuaj
Feja është: bekime për prindërit tuaj
Feja është: mirësia juaj
Feja është: kujdesi juaj për të afërmit tuaj
Feja është: ta ruash gjuhën nga thashethemet
Feja është: mënyra se si e drejtoni biznesin tuaj
Feja është: përpjekja juaj
Feja është: pastërtia juaj
Feja është: ajo që keni në zemrën tuaj
Feja është: Marrëdhënia juaj me të tjerët
Feja është: Të thuash të vërtetën pa hezitim
Feja është: Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja
Feja: Etika juaj
“Më i dashuri dhe më i afërti për mua në Ditën e Kiametit do të jetë më i miri nga ju në sjellje.”