A është vërtetë e vlefshme shkenca si një rrugë drejt besimit?

Ka dy mënyra për të besuar!

Njëra prej tyre është zemra dhe tjetra është mendja, dhe të dyja e lidhin besimtarin me Zotin, Krijuesin e ekzistencës dhe kontrolluesin e çështjes në të, dhe këtyre dy rrugëve ka nga ata që ia shtojnë diturinë një të tretës, rrugë, ose e bëjnë atë një degë të degëve të mendjes.

A është vërtetë e vlefshme shkenca si një rrugë drejt besimit?