Qëllimi i mirë është i pakuptimtë nëse nuk ndiqet

Qëllimi i mirë është i pakuptimtë nëse nuk ndiqet

Një interpretim i zakonshëm i thënies është se keqbërjet ose veprimet e liga shpesh maskohen nga qëllimet e mira; apo edhe që qëllimet e mira, kur veprohet, mund të kenë pasoja të padëshiruara.

Një kuptim tjetër i frazës është se individët mund të kenë qëllimin për të ndërmarrë veprime të mira, por megjithatë nuk arrijnë të ndërmarrin veprime për shkak të zvarritjes, dembelizmit ose sjelljeve të tjera subversive. Si e tillë, thënia është një paralajmërim se një qëllim i mirë është i pakuptimtë nëse nuk ndiqet.