Rruga e mbërritjes është më e mirë se mbërritja.

Nga rregullat e sjelljes filozofike:
Mërzia është një dështim për të menaxhuar dëshirën.
Sapo dëshira plotësohet, ajo fshihet dhe zhduket, dhe më pas mërzitja kthehet.
Kur dëshira nuk plotësohet, ajo dobësohet dhe vyshket, dhe më pas mbizotëron mërzia.
Dëshira ndizet brenda distancës midis aksesit që e shkatërron atë dhe mungesës së aksesit që e frustron atë. Për sa kohë që dëshira është energjia e jetës, vetë jeta do të jetë distanca midis humbjes dhe ekzistencës.
Kjo është pikërisht ajo që të mençurit kanë arritur më parë në thënien e tyre: Rruga e mbërritjes është më e mirë se mbërritja.