I thanë është hoxhë i madh sepse ka shumë argumente për Zotin….

Thuhet se Imam El-Razi ishte duke ecur në Nishapur dhe rreth tij qarkullonin ndjekësit dhe studentët e tij, kështu që ai tërhoqi vëmendjen e njerëzve tek ai, përfshirë një grua të moshuar që nuk e njihte. Kështu që ajo pyeti kush është ky? Ata i thanë asaj: Ky është Imam El-Fakhr El-Razi.
Ajo pyeti përsëri: Kush është El-Razi? Ata u përgjigjën: Ai është ai që ka dhënë një mijë argumente për ekzistencën e Zotit. Ajo tha e habitur: Mjerë! A ka nevojë Zoti për prova të ekzistencës së tij? Po të mos kishte në zemër këtij Raziu një mijë dyshime, nuk do t’i duheshin njëmijë prova.
Imami buzëqeshi me habi nga fjalët e saj dhe thirri me thirrjen e tij të famshme: “O Zot, na jep besimin e të moshuarës!”
Në përgjithësi… kam vendosur veten dhe mendjen time të vlerësoj besimin e thjeshtë në të cilin besojnë shumica e njerëzve dhe që shpesh dëshmon qartësinë e tij të mprehtësisë dhe korrektësinë e qasjes, veçanërisht pasi është një besim thjesht mistik, i bazuar në intuita e besimit të patundur në Zotin dhe ekzistencën dhe cilësitë e Tij, e ndjekur sigurisht nga një besim i fortë Fetë, librat qiellorë, profetët, etj. janë ndër shtyllat e forta të besimit.