I premtoj Zotit që asnjë pikë boje nuk do të rrjedhë nga pena ime për të derdhur në kënetën e sektarizmit.

I premtoj Zotit që asnjë pikë boje nuk do të rrjedhë nga pena ime për të derdhur në kënetën e sektarizmit.
Dhe se gjuha ime nuk angazhohet kurrë në një letër për të ndezur zjarrin e sektarizmit.
Dhe unë i zotoj Zotit që të respektojë të drejtat e vëllazërisë islame midis bashkëfetarëve të mi, pavarësisht se sa të ndryshme janë sektet dhe orientimet tona intelektuale, dhe se nuk do të shpif asnjërën prej tyre si blasfemi.

Dhe unë i zotoj Zotit që të respektojë të drejtat e vëllazërisë njerëzore, sepse të gjitha krijesat janë vëllezërit e mi në prejardhje, dhe ata kanë të drejtë të bashkëpunojnë, dashamirësisht dhe dashamirësisht, përderisa nuk shfaqin armiqësi ndaj bindjes sime dhe drejtave njerëzore. Nëse e bëjnë këtë, atëherë nuk ka agresion veçse kundër keqbërësve.
Dhe betohem para Zotit që të përpiqem aq sa mundem që të mos jem i padrejtë apo i shtypur, dhe të më bëhet padrejtësi është më e dashur për mua sesa të takoj Zotin si të padrejtë, dhe të vritem është më e dashur për mua sesa të takoj Zotin si vrasës.

Dr. Muhamed el-Fakih, ligjërues Islamnë Jordani