Të drejtat e secilit njeri janë aty qe nga momenti i ardhjes n’këtë botë.

“Kush është ai nga i cili unë duhet t’i kërkoj të drejtat e mia? Dhe kush ia dha atij pushtetin mbi ato të drejta, që ai pastaj, vendosë ose jo të m’i jap mua?!
Askush.
Të drejtat e secilit njeri janë aty qe nga momenti i ardhjes n’këtë botë. Mos prit me t’i dhanë kush dhe mos i kërko por merri. Tuajat janë”

Mr.sci Teuta Haxhijaj