Përkufizimi i vërtetë i dashurisë mes nënës dhe fëmijës.

Përkufizimi i vërtetë i dashurisë mes nënës dhe fëmijës.

Kur shohim këtë burrë duke mbajtur nënën e tij në krahë, zemra kënaqet por edhe loti si i një foshnjë. Ai erdhi në këtë botë me të duke e mbajtur nëna ashtu dhe tani është radha e tij të kujdeset për nënën e vet. Ajo po ndihet e sigurt.

Nuk e dimë emrin tënd zotëri, por je njeri i mrekullueshëm.❤

Life Journal