Kjo është natyra njerëzore..

Kjo është natyra njerëzore.. Zoti ynë e krijoi kështu.. (Dhe njeriu ishte mosmirënjohës).. Gjithmonë mohon bekimin dhe e harron atë dhe harron atë që kërkonte, por fatkeqësisht harron dhe nuk e beson mirësinë.

Prandaj Islami gjithmonë është marrë me lavdërimin.. Fillon namazi.. Pasi Zoti është i madh.. Fillon me lavdërim.. Ngrihet nga përkulja.. Lavdërime.. Mbaron lutjet.. Lavdëron. , duke lavdëruar.. “Falënderimi i qoftë Zotit”.
Shkoni për të fjetur, lavdëroni.. Vishni rrobat tuaja, lavdëroni.. Hipni në makinën tuaj, lavdëroni. E gjithë kjo për çfarë.. Për t’u përballur me tiraninë e shpirtit dhe të keqen që ekziston në të.

(Dhe Zoti dha një shembull të një fshati që ishte i sigurt, i qetësuar dhe jetesa e tij e sjell atë si një vend të mrekullueshëm për çdo vend.

Njeri, pavaresisht se ne cfare sprove apo mundimi eshte.. atehere duhet te lavderoje Zotin per bekimet qe Zoti i ka dhene te cilat nuk mund te numerohen.. dhe jo vetem lavderimi eshte ne gjuhen tende.. por eshte ne zemren tende.