Oman - Muskat, Masjid Al Rasool Al A`dham Mosque with flowers

Silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve…

“Adhurojeni Zotin e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndaj fqiut të largët, ndaj shokut pranë vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Zoti nuk e do atë që është kryelartë dhe atë që lavdërohet..”
Nisa-36
“Kush beson në Zotin dhe ditën e fundit, duhet të jetë i sjellshëm me fqinjët e tij.” Muhamedi a.s