Pse muslimanët bëjnë rrotullim rreth Qabes?

 
Cila është rëndësia e të ecurit rreth kësaj Shtëpie të Vjetër?
Përgjigja për këtë pyetje duhet të fillojë me një vështrim se kush jemi ne? Pse jemi ketu? Dhe së fundi, përgjigja e të gjitha pyetjeve të mëparshme tregon se ku po shkojmë nga këtu.
Ka ligje fizike në këtë univers që ne po i zbulojmë vazhdimisht. Midis tyre është ligji i revolucionit, i cili zbatohet si për trupat qiellorë ashtu edhe për atomet dhe qelizat. Ata të gjithë rrotullohen rreth një qendre dhe revolucioni i tyre zakonisht është kundër akrepave të orës.
Çdo gjë në univers duhet të ndjekë ligjet fizike, përveç qenieve njerëzore që janë krijuar me vetëdije dhe me vullnet të lirë. Toka nuk ka zgjidhje tjetër veçse të ndjekë orbitën e saj rreth diellit, dhe sistemi ynë diellor nuk ka zgjidhje tjetër veçse të ndjekë orbitën e saj rreth qendrës së galaktikës. Duke ndjekur këto ligje fizike, ata po i binden Krijuesit të tyre. Vetëm qeniet njerëzore kanë një zgjedhje të vetëdijshme. Ata janë të vetëdijshëm për aftësinë e tyre për të zgjedhur dhe për rrjedhojë, ata mund të binden ose të mos binden. Kur ne muslimanët rrotullohemi rreth Qabes, ne ia dorëzojmë vullnetin tonë Krijuesit tonë dhe bëhemi me dëshirë si trupat e tjerë qiellorë të universit që rrotullohen në harmoni në Shtëpinë e Tij të Vjetër. Qabeja është shtëpia e parë e ndërtuar ndonjëherë me qëllimin e vetëm të adhurimit të Zotit, Krijuesit tonë. Mendohet se është ndërtuar fillimisht nga Ademi. Më vonë u rindërtua nga Ibrahimi dhe djali i tij Ismaeli shumë kohë përpara se Tempulli në Jerusalem të ndërtohej nga Salomoni.
Njerëzit vazhdojnë të vijnë nga katër anët e tokës për t’iu dorëzuar krijuesit të tyre dhe të orbitojnë rreth Qabes shtatë herë në mënyrë që të përmbushin thelbin e Islamit (rrethimin e vullnetit tuaj ndaj vullnetit të Zotit).
Pra, kush jemi ne? Ne jemi qenie njerëzore të krijuara nga Zoti. Jemi këtu për të kaluar një rrugëtim që nuk do të zgjasë shumë dhe ndërsa jemi këtu përballemi me situata që na kërkojnë të bëjmë zgjedhje. Ne jemi përgjegjës për zgjedhjet që bëjmë dhe për to do t’i përgjigjemi Krijuesit tonë. Pra, destinacioni ynë përfundimtar prej këtu është drejt Atij që na krijoi në radhë të parë dhe është në gjendje të na mbledhë përsëri në Ditën e Gjykimit.
Këto supozime janë nga mesazhi i përjetshëm i Zotit për ne që gjendet në Torën që i është dhënë Musaut, Ungjilli i dhënë Jezu Krishtit dhe Kurani i dhënë Muhamedit.