I njëjti qëllim (ndërtimi i një muri)

I njëjti qëllim (ndërtimi i një muri)

E njëjta punë (ndërtim)
Të njëjtat materiale dhe kosto
E njëjta përpjekje muskulore!
Çfarë është e ndryshme?

Shkrimtari i famshëm brazilian Paulo Coelho botoi një tregim të shkurtër në të cilin thotë: Babai po përpiqej të lexonte gazetën, por djali i tij i vogël nuk pushoi së ngacmuari.
Fëmija do të ishte i zënë për pjesën tjetër të ditës, por nuk kaluan pesëmbëdhjetë minuta derisa djali u kthye tek ai dhe e riorganizoi hartën, kështu që babai pyeti:
A të mësonte nëna gjeografinë?! Fëmija u përgjigj: Jo; Por kishte një fotografi të një njeriu në anën tjetër të letrës, dhe kur rindërtova njeriun, rindërtova botën.
Ishte një frazë spontane, por ishte e bukur dhe thellësisht kuptimplote – kur rindërton qenien njerëzore, rindërton botën.