Profesori i matematikës hyri në departament dhe zbuloi se karrigia e tij ishte pezulluar nga protestuesit e departamentit, siç tregohet në foton e bashkangjitur.

Profesori i matematikës hyri në departament dhe zbuloi se karrigia e tij ishte pezulluar nga protestuesit e departamentit, siç tregohet në foton e bashkangjitur.
Ai nuk dukej i zemëruar dhe nuk kishte asnjë shqetësim në fytyrën e tij.
Në tabelë shkruhej: “Provimi i matematikës.” Kohëzgjatja: 30 minuta.

Pyetja e parë ka dy pikë:
Sa është distanca midis karriges dhe dyshemesë në milimetra?

Pyetja e dytë ka dy pikë:
Sa kënde të drejta ka një karrige?

Pyetja e fundit me 16 pikë:
Përmend emrin e atij që e pezulloi karrigen dhe atyre që e ndihmuan.?
Dhe pas përfundimit të provimit, ai dinte emrin e atij që kishte idenë dhe që vari karrigen dhe ndihmësit e tij, dhe po të priste pak, do t’i tregonin për emrin e farkëtarit që bëri karrige dhe ne cfare viti…!🙃