Vlera e të kundërtave

Vlera e të kundërtave

Për të kuptuar Dritën, duhet të njohim Errësirën. Edhe në fusha të tjera: Dashuria dhe Urrejtja, egoizmi dhe vetëmohimi, Mirësia dhe e keqja, etj.
A e kuptoni tani pse Zoti krijoi të mirën dhe të keqen? Ai dëshiron t’ju japë një zgjedhje. Ai, në fund të fundit, tha se secili do të jetë përgjegjës për zgjedhjet e tij/saj.
Zoti nuk na krijoi për të na lënë të hutuar. Ai na dha shqisat dhe intelektin dhe dërgoi udhëzim. Mendoni për këtë.