Paqe dhe selam

Paqe dhe selam
Supozojmë se është e rëndësishme të fokusohemi në këtë përshëndetje paqeje, veçanërisht kur mungon një vizion i përbashkët i bazuar në një studim të tre feve monoteiste.

Vizioni për fetë është ta duam Zotin dhe ta njohim Atë si Krijuesin tonë që është i denjë për adhurim. Misioni që do të na afrojë me këtë vizion është të duam fqinjët tanë dhe të kujdesemi mirë për planetin tonë