Një proverbë arabe thotë: “Çdo enë nxjerr atë që është në të”.

Një proverbë arabe thotë: “Çdo enë nxjerr atë që është në të”.

Kuptimi është se veprimet dhe fjalët që dalin prej jush ju përfaqësojnë në realitet.
Disa njerëz mallkojnë, mallkojnë dhe mallkojnë dhe pastaj ia atribuojnë Zotit dhe fesë.
Jo zoteri..kjo eshte shprehje vetem e vetes suaj, por feja dhe pasha Zotin eshte e pafajshme per ate qe po beni.