Kuranin, duhet ta kuptojmë duke përdorur mjetet tona të artit të dijes

Një mik tha që ju vazhdoni të flisni për Islamin sikur po përpiqeni ta rizbuloni atë. Islami është një fe e themeluar mirë dhe është e vjetër 1400 vjet. Thjesht pranojeni ashtu siç është dhe ndaloni së foluri.
Unë thashë, dy burimet për të kuptuar Islamin, për sa më përket mua, janë Kurani dhe Mesazhi i Profetit Muhamed a.s.
Kuranin, ne duhet ta kuptojmë duke përdorur mjetet tona të artit të dijes. Një proces që duhet të përsëritet çdo disa vjet.
Mesazhi i Profetit duhet të kuptohet në dritën e tre elementeve të tij thelbësorë; Mëshirë për njerëzimin, finalizmin dhe internacionalizmin.
I thashë mikut tim nëse e dini se ku mund ta gjej këtë lloj islami të pastër, pa sedimentet historike që u grumbulluan dhe u bënë gati të shenjta për muslimanët mesatarë, më thoni që të pushoj dhe t’i përkushtohem adhurimit të Krijuesit tim.
Safi Kaskas