Ka nga ata…

Ka nga ata që ndërtojnë veten dhe ka nga ata që presin shembjen e të tjerëve.
Ka nga ata që ndërtojnë shkencën dhe ka nga ata që presin shembjen e shkencave të të tjerëve.
Ka nga ata që ndërtojnë qytetërim dhe ka nga ata që presin shembjen e qytetërimit të të tjerëve.
Ka nga ata që ndërtojnë dhe ka nga ata që presin të shemben.