Opinionet 1000 vjeçare janë zbulim 𝐍𝐎𝐓-JO.

Është shumë e trishtueshme të dëshmosh që disa studiues sulmojnë studiues të tjerë për shkak të ndjekjes së mendimeve që nuk ishin opinioni dominues 1000 vjet më parë.

Opinionet 1000 vjeçare janë zbulim 𝐍𝐎𝐓-JO.

Nëse një dijetar beson se një mendim i kundërt është i pasaktë, atëherë vërtetimi i kësaj duhet të jetë i lehtë. Zoti thotë se kur shfaqet e vërteta, e pavërteta zhduket.
Pse atëherë nevoja për të sulmuar personalitetet, që është një gabim dhe një shenjë e një argumenti të dobët. Dhe pastaj pjesa më e keqe e gjithë kësaj është kur një dijetar keqinterpreton mendimin e një dijetari tjetër dhe sulmon keqinterpretimin, jo opinionin aktual.