E tmerrshme përdorimi i fesë për të shëmtuar njerëzit!

Esenca e shpalljes nuk është kompetencë e as në duar të asnjërit nga ne..!

E tmerrshme përdorimi i fesë për të shëmtuar njerëzit!

E frikshme është përdorimi i fesë si çekiç për të gjykuar njerëzit në baza fetare dhe të besimit.

Nuk është esencë e fesë arroganca, fyerja dhe caktimi i vendit të njerëzve në botën tjetër.

Vendin e tyre e Di Vetëm Zoti.

Esenca e shpalljes nuk është kompetencë e as në duar të asnjërit nga ne.

Grupet ideologjike dhe ekstremiste i kanë dhënë vetes drejtën e përcaktimit të ardhmes për secilin që nuk pajtohet me ata.