Paragjykimi është një formë shumë e përhapur mendimi, e cila lidhet më tepër me fenë, racën apo krahinën e individit.

Paragjykimi është një formë shumë e përhapur mendimi, e cila lidhet më tepër me fenë, racën apo krahinën e individit.
Ne identifikohemi përmes grupeve, varësisht nga kulturat që kemi, përmes besimeve fetare, origjinës dhe karakteristikave të jashtme, ngjyra e lëkurës, lartësia, dukja apo stili i veshjes.

Përmes këtij identifikimi caktojmë disa cilësi të njerëzve, këto imazhe lidhen me grupe të veqanta dhe individuale.

Paragjykimet mund të jenë:

fyese,
të padrejta,
nga inatet,
nga mos dija ,
nga frika,
nga diskriminimi,
humbja e shpreses,
mos suksesi,
rivaliteti etj.