Mënyra Kuranore e të menduarit

Mënyra kuranore e të menduarit atëherë nuk është kryesisht përshkruese, por urdhëruese. Kurani nuk i përshkruan gjërat thjesht si fakte ose informacione; historitë e tij sugjestive, metaforat goditëse dhe përshkrimet e gjalla të krijimit të Zotit dhe ndërhyrjet në histori kanë për qëllim të ndryshojnë mënyrën se si i shohim gjërat dhe vendin tonë në botë. ai kërkon të transformojë ndërgjegjen njerëzore në mënyrë që ne të mund të jetojmë një jetë të bazuar në besim dhe virtyt të justifikuar [.
Sapo kjo ndërgjegje zgjohet dhe ngrihet për të llogaritur realitetin e gjërave, gjithçka bie në vend: arsyeja, të menduarit, organet shqisore, shikimi, dëgjimi, perceptimi dhe gjykimet morale fillojnë të bashkohen. Arsyeja dhe racionaliteti lindin brenda këtij konteksti më të madh të të menduarit të integruar dhe dallimit moral. Larg nga të qenit një parim dhe bazë e së vërtetës në vetvete, arsyeja funksionon brenda kontekstit më të gjerë të qenies sonë në botë dhe përgjigjeve njerëzore që i japim realitetit.