Gjykimin ia lini Zotit

I bëj thirrje të gjithë imamëve muslimanë që të ndalojnë së kritikuari fetë e tjera dhe pasuesit e tyre gjatë predikimeve të tyre të xhumasë. E di që kjo ishte e përhapur, por shumë nuk e bënë më.

Ne të gjithë duhet të tregojmë respekt ndaj të tjerëve ashtu si Allahu tregon respekt për të gjitha qeniet njerëzore në Kuran.

Gjykimin ia lini Allahut.

Nuk është detyra jonë të gjykojmë të tjerët.

Detyra jonë është të jemi më të mirët që mund të jemi, një shembull i shkëlqyer për të tjerët nëse duam t’i pëlqejmë Krijuesit tonë.

 

DR. SAFI KASKAS