Uncategorized

The road to modernity is long and the Muslim world still does not have the will to travel it.

The road to modernity is long and the Muslim world still does not have the will to travel it. Importing fast food restaurants will not make you modern. Traveling in an airplane instead of a camel does not make you modern. Modernity is a number of values that Muslims need …

Read More »

Koncepti i paqes në Islam

Koncepti i paqes në Islam Islami është një fjalë që rrjedh nga një rrënjë që do të thotë paqe. Prandaj, një musliman duhet të nënkuptojë paqebërës. Një nga cilësitë e Zotit është Es-Selaam (Paqja) 59:23 Parajsa quhet në Kur’an Vendbanimi i Paqes 6:127 Zoti i thërret njerëzit në Kuran në …

Read More »

Fjala e mirë që i thua dikujt mund të jetë shtylla e fundit në të cilën njeriu mbështetet dhe e pengon të shembet.

Fjala e mirë që i thua dikujt mund të jetë shtylla e fundit në të cilën njeriu mbështetet dhe e pengon të shembet. Mund të jetë fillimi i vetëbesimit të një personi. Mund të jetë një ilaç për ta dhe dhimbjen që ndjen. Mund të jetë ringjallja e një shpirti …

Read More »

Hierarkia e nevojave

Hierarkia e nevojave Hierarkia e Maslow-it përmban pesë nivele: 1: Nevoja fiziologjike (ushqim, ujë, ajër, banesë etj.) 2: Nevoja për siguri dhe mbrojtje 3: Nevoja sociale (shoqëri, pranim, dashuri) 4: Nevoja për vetë-respektim (identifikim, vlerësim) 5: Nevoja për vetë-realizim (të bëhesh ai që mund maksimalisht të bëhesh) Në ambjentin e …

Read More »

Të arriturat e portalit Foltash

Të arriturat e Foltash   1. Përmes platformës foltash ne kemi arritur promovimin e Islamit paqësorë, tolerant, autokton me mendësi Shqiptare 2. Platforma foltash ka arritur të ruaj jo devijimin e shoqërisë sonë në mendësinë e huaj fetare Islame. 3. Foltash ka promovuar në vazhdimësi diverzitetin fetar të Kosovës. 4. …

Read More »

Ne duhet që çdo dallim fetar ta lëmë anash kur është ne pyetje kombi..!

  Ne duhet që çdo dallim fetar ta lëmë anash kur është ne pyetje kombi, interesim kombëtar dhe mirëqenia e popullit. Kombësi të tjera janë duke e përdorur fenë si metodë manipulimi me ndjenjat e besimtarëve shqiptarë, për të na asimiluar dhe nënshtruar. Preokupimi primar i jonë duhet të jetë …

Read More »

Zoti i Madhëruar thotë në Kuran:

Zoti i Madhëruar thotë në Kuran: “Zoti yt ka urdhëruar, që të mos adhuroni askënd tjetër përveç Atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrijnë pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as “uh!”, mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë …

Read More »

Sa më shumë pimë ujë me kripë etja shtohet.

Uji me kripë nuk e shuan etjen! Disa e duan drurin dhe hekurin, disa e duan fuqinë, disa e duan femrën, disa e duan veten.. dhe asnjë nga kjo dashuri nuk e shuan etjen! Disa i thonë tjetrit se të dua deri në vdekje e në realitet edhe kjo nuk …

Read More »

Kjo botë po ashtu ka edhe njerëz që ju mungojnë këto virtyte të larta..!

Të jesh i ndershëm, besnik dhe miqësorë, janë vlera universale të cilat e ngritin personin lart në një shoqëri. Shoqëritë përparimtare dhe pozitive janë ato që e çmojnë dhe bëjnë vëmendjen e të gjithëve drejt atij që ka besnikëri, ndershmëri si dhe sjelle miqësore me të gjithë. Kjo botë po …

Read More »

Takva është një frikë e dashur ndaj Zotit në përgjigje të dashurisë së Zotit për çdo person.

E ardhmja e Islamit është tek Zoti, por e ardhmja e besimtarëve mysliman varet nga çdo person përmes respektimit të dy thelbësorëve të parë në kredon universale islame. Këta të dy, të njohur si takva dhe adl, devotshmëti dhe drejtësi, janë thelbi i thelbit të Islamit si fe. Takva është …

Read More »