Uncategorized

A është ngecja realitet sot në shoqëritë me shumicë myslimane ?

A është ngecja realitet sot në shoqëritë me shumicë myslimane ? Kjo pyetje është bërë para më se 100 viteve rreth asaj se përse arabët apo myslimanët assesi nuk kanë përparuar në segmente të rëndësishme shkencore të dynjasë. Dhe tani po ri përsëritet e njëjta pyetje por në një kontekst …

Read More »

Përkthimet e Kur’anit

Dr Jamal Badawi   Fjalët Kuranore konsiderohen sublime. Zoti i sfidoi arabët të prodhonin një vepër letrare të një kalibri të ngjashëm si Kurani. Arabët e panë atë një detyrë të paarritshme pavarësisht elokuencës së tyre të njohur dhe aftësive letrare. Nëse ky ishte rasti me folësit vendas të arabishtes …

Read More »

I thanë është hoxhë i madh sepse ka shumë argumente për Zotin….

Thuhet se Imam El-Razi ishte duke ecur në Nishapur dhe rreth tij qarkullonin ndjekësit dhe studentët e tij, kështu që ai tërhoqi vëmendjen e njerëzve tek ai, përfshirë një grua të moshuar që nuk e njihte. Kështu që ajo pyeti kush është ky? Ata i thanë asaj: Ky është Imam …

Read More »

Zoti, besimi dhe arsyeja

Zoti, besimi dhe arsyeja Në udhëtimin tim për të zbuluar një kuptim për jetën, arrita të besoja përmes arsyes, në një Krijues unik, të përjetshëm, të pakushtëzuar, të pakufizuar, të mirë, të mëshirshëm dhe të dashur të vazhdueshëm të gjithçkaje tjetër që është. Unë e quaj Atë Zot. Nëse arsyeja …

Read More »

I dashuri Mësues,urime dita e juaj 7 marsi!

I dashuri Mësues,urime dita e juaj 7 marsi! Sot kemi obligim çdo njëri nga ne të përcjellim mesazhin hynor të fjalës së të Madhit Zot: Lexo! Mësus i dashur,të gjithë bartim barrën dhe përgjegjësin e këtij mesazhi, por ju jeni themelus i tempullit të dijës, andaj edhe përgjegjësia është më …

Read More »

Le të promovojmë harmoninë ndërfetare

Kushtetuta e Medinës, një pakt për të cilin është rënë dakord nga Profeti Muhamed dhe çifutët, të krishterët, muslimanët dhe fiset e tjera të Medinës, është i dukshëm në atë që nuk e shpall fenë shtetërore të Medinës si Islam. Larg asaj. Kushtetuta, në fakt, mbron të drejtën për tubim, …

Read More »

Ky libër është Lapsi i Zotit Krijues!

  Në kaptinën El-Isra me numër 13 dhe 14, i Madhërishmi Krijues ka sqaruar të ardhmen e njeriut në botën tjetër. Në ditën kur secili do të dalë para Zotit për llogaridhënie dhe secili bart me vete shënimet e atij libri, shënime të ruajtura për secilin veprim të njeriut gjatë …

Read More »

Origjina e veprimeve negative dhe pozitive

Origjina e veprimeve negative janë ndjenjat negative, dhe origjina e emocioneve negative janë mendimet negative. Ndryshimi i sjelljeve fillon me ndryshimin e ndjenjave, dhe ndryshimi i ndjenjave fillon me ndryshimin e mendimeve. Pas të gjitha sjelljeve dhe ndjenjave negative, fshihen mendimet negative, kërkojini fillimisht, pastaj rishikojini, që të mos e …

Read More »

Për të fituar një personalitet të fortë, ndiqni këto hapa:

1- Dëgjoni më shumë se sa flisni dhe kini kujdes që të mos tregoni shumë për problemet tuaja. 2- Mbani punët tuaja konfidenciale dhe përmbahuni nga thashethemet dhe debatet. 3- Mos jini adhurues të ndikimit tek të tjerët, ji vetvetja. 4- Merrni shumicën e vendimeve vetë, askush tjetër nuk mund …

Read More »

Thelbi i fesë.

Nga mëshira e Tij, Zoti na dha vetëdijen, kështu që ne mund të jemi të vetëdijshëm se kush jemi në lidhje me botën tonë. Ai gjithashtu na dha arsye për të kuptuar rrethinën tonë. Të gjitha këto dhurata duhet ta bëjnë të lehtë për ne të kuptojmë se ekziston një …

Read More »