Uncategorized

Të arriturat e portalit Foltash

Të arriturat e Foltash   1. Përmes platformës foltash ne kemi arritur promovimin e Islamit paqësorë, tolerant, autokton me mendësi Shqiptare 2. Platforma foltash ka arritur të ruaj jo devijimin e shoqërisë sonë në mendësinë e huaj fetare Islame. 3. Foltash ka promovuar në vazhdimësi diverzitetin fetar të Kosovës. 4. …

Read More »

Ne duhet që çdo dallim fetar ta lëmë anash kur është ne pyetje kombi..!

  Ne duhet që çdo dallim fetar ta lëmë anash kur është ne pyetje kombi, interesim kombëtar dhe mirëqenia e popullit. Kombësi të tjera janë duke e përdorur fenë si metodë manipulimi me ndjenjat e besimtarëve shqiptarë, për të na asimiluar dhe nënshtruar. Preokupimi primar i jonë duhet të jetë …

Read More »

Zoti i Madhëruar thotë në Kuran:

Zoti i Madhëruar thotë në Kuran: “Zoti yt ka urdhëruar, që të mos adhuroni askënd tjetër përveç Atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrijnë pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as “uh!”, mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë …

Read More »

Sa më shumë pimë ujë me kripë etja shtohet.

Uji me kripë nuk e shuan etjen! Disa e duan drurin dhe hekurin, disa e duan fuqinë, disa e duan femrën, disa e duan veten.. dhe asnjë nga kjo dashuri nuk e shuan etjen! Disa i thonë tjetrit se të dua deri në vdekje e në realitet edhe kjo nuk …

Read More »

Kjo botë po ashtu ka edhe njerëz që ju mungojnë këto virtyte të larta..!

Të jesh i ndershëm, besnik dhe miqësorë, janë vlera universale të cilat e ngritin personin lart në një shoqëri. Shoqëritë përparimtare dhe pozitive janë ato që e çmojnë dhe bëjnë vëmendjen e të gjithëve drejt atij që ka besnikëri, ndershmëri si dhe sjelle miqësore me të gjithë. Kjo botë po …

Read More »

Takva është një frikë e dashur ndaj Zotit në përgjigje të dashurisë së Zotit për çdo person.

E ardhmja e Islamit është tek Zoti, por e ardhmja e besimtarëve mysliman varet nga çdo person përmes respektimit të dy thelbësorëve të parë në kredon universale islame. Këta të dy, të njohur si takva dhe adl, devotshmëti dhe drejtësi, janë thelbi i thelbit të Islamit si fe. Takva është …

Read More »

Të mësohemi për të respektuar çdo tematikë, dhe të mos përzihemi në punët e tjerëve..!

Të mësohemi për të respektuar çdo tematikë, dhe të mos përzihemi në punët e tjerëve. Është bërë monotoni debati rreth asaj se kush është i mirë e kush jo. Lërini njerëzit në veprimet e tyre të lirë. Secili ka mendjen dhe trurin nga Zoti. Tjerët nuk kanë nevojë ta shohin …

Read More »

Toka ekzistonte, njeriu e ndërtoj, ka detyrë ta fuqizojë ndërtimin e saj..!

Toka ekzistonte, njeriu e ndërtoj, ka detyrë ta fuqizojë ndërtimin e saj për të mirën dhe jetesën e lehtë e të bukur në tokën madhështore. Në radhë të parë njeriu në tokë e ndërton besimin, Njëshmërinë e Zotit. Sepse besimi në Njëshmërinë e Zotit më liron nga robëria dhe më …

Read More »

Detyrat e një qytetari musliman në shtetin jo musliman..!

Detyrat e një qytetari musliman në shtetin jo musliman 1. Përmbushni kontratat tuaja: Ndër cilësitë e bukura të një muslimani të mirë është respektimi i kontratave dhe mbajtja e premtimeve të tyre dhe respektimi i besëlidhjeve të tyre. Qytetaria është një formë e besëlidhjes dhe ajo duhet të respektohet sapo …

Read More »

Për ta dashur Zotin, duhet ta duash të afërmin tënd.

“Nuk është e mundur që dikush të pretendojë se e do Isaun dhe të urrejë myslimanët, as nuk është e mundur që dikush ta quajë veten musliman dhe të mos e do Isaun-Jezusin. M’u deshën vite për të kuptuar që rruga e drejtë drejt Zotit kalon përmes dashurisë. Dikush duhet …

Read More »