Preokupimi me aktivitete ndihmon në shmangien nga e kota

Sa e bukur dhe domethënëse do të ishtë që shoqëria të investojë në çdo gjë që aktivizon të rinjët dhe të rejat në jetën e tyre

Preokupimi me aktivitete ndihmon në shmangien nga e kota dhe koprracia si dhe mbron nga dukuritë negative.