Fjalët në Kuran janë të shenjta, kurse thëniet e ylemave janë vetëm mendime të tyre e jo ligj e dispozitë.

Feja thërret në paqe, siguri, dashuri dhe harmoni, e nuk duhet të devijohen mësimet fetare Islame duke marrur referencë mendimet e të ashtuquajturve dijetarë.

Fjalët në Kuran janë të shenjta, kurse thëniet e ylemave janë vetëm mendime të tyre e jo ligj e dispozitë.

“Të cilët e bënë Kuranin të ndarë në pjesë.
Pasha Zotin tënd, ata të gjithë do t’i marrim në përgjegjësi.” Hixhr 91-92
#foltash