Cilat janë nevojat dhe synimet e njerëzve sot?

A nuk është ngrënia, pirja, martesa dhe siguria?!
Nëse është kështu, atëherë pyetja që parashtrohet është: përse nuk po i arrijmë këto?
Mund themi për dy arsye:
E para, sepse ka në mesin e njerëzve që këtë e duan dhe e ndjejnë vetëm për veten e tyre kurse nuk ndjejnë për të tjerët.
E dyta, sepse ka njerëz që kanë kërkesa më të larta se këto që u përmendën më lart dhe duan mbisundim e mbizotërim ndaj tjerëve.
Nëse të gjithë pasardhësit e njeriut të parë do të mjaftoheshin me nevojat e veta themelore, të zakonshme, njerëzimi do të ishte mirë.
Por dashuria për lartësimin në tokë dhe për të dominuar tjetrin është një kërkesë djallëzore që iu shtohet atyre.
Është shkak për vrasje, vjedhje, zili dhe gjithçka.
Eliminoni këtë këtë kërkesë djallëzore.