A është e vërtetë që mundësia vjen një herë në jetë? Jo..

A është e vërtetë që mundësia vjen një herë në jetë? Jo..

Mundësitë nuk vijnë fare, por ne jemi ata që duhet të shkojmë t’i kërkojmë ato me ngulm, dhe kërkimit i paraprijnë shumë mësime, përvetësim të përvojave dhe aftësive, përballimin e sfidave dhe tejkalimin e tyre.
Të gjitha brenda një afati kohor të planifikuar dhe të njohur.
Mos u ul me prit rastin me të ardh mundësia por ngrihu dhe hulumto për të gjetur derën tënde mes miliona dyerve, pasi jeta vazhdon dhe nuk pret, përgatit të gjitha mjetet e tua dhe shko, nisu për këtë, merr arsyet dhe ki besim tek Zoti. .