Të kuptuarit e Islamit në thjeshtësinë e tij origjinale

Të kuptuarit e Islamit në thjeshtësinë e tij origjinale

Ku të fillojmë kur duam të hapim mendjen, ta kuptojmë Islamin në thjeshtësinë e tij origjinale?

Ne fillojmë duke kuptuar se Kur’ani është gjithnjë përtëritës, i lehtë për t’u kuptuar dhe ndjekur. Le të mos e ndërlikojmë.

Kurani thotë:

-Zoti dëshiron që të jetë e lehtë për ju, jo e vështirë

-Zoti dëshiron t’jua lehtësojë barrën pasi qeniet njerëzore janë krijuar të dobëta.

-Ai ju ka zgjedhur juve dhe nuk ju ka vendosur vështirësi në fe

foltash.org