POROSI ME VLERË

POROSI ME VLERË

– Mos u tall me njerëzit.

– Shmangni prapambetjen dhe thashethemet.

– Mos e thuaj atë që nuk bën.

– Bëju mirë të varfërve, nevojtarëve, fqinjëve dhe të afërmve.

– Mos i nënvlerëso gjërat e njerëzve.

– Gjykoni me drejtësi mes njerëzve.

– Mos shpif e mos gënje.

– Mirru me veten tënde e jo me punët e tjerëve.

– Duaje familjen dhe vendin tënd.