Muhamedi a.s tha:

Muhamedi a.s tha:
“O njerëz, Zoti juaj është Një dhe babai juaj është një. I gjithë njerëzimi është nga Ademi dhe Ademi është nga dheu. Më fisniku prej jush në sytë e Zotit është më i vetëdijshëm për Zotin. Një arab nuk ka epërsi ndaj joarabit dhe as një joarabi nuk ka epërsi ndaj një arabi përveçse me devotshmëri ndaj Zotit. E bardha nuk ka epërsi ndaj të zezës, e as e zeza nuk ka epërsi ndaj të bardhës, përveçse me devotshmëri dhe vepra të mira.”

Nëse jemi krijuar nga i njëjti Zot, të ndajmë të njëjtën tokë nuk ka kuptim që të mos punojmë së bashku për të jetuar në paqe. Nuk ka të ardhme në urrejtje. Dashuria është ajo ku duhet të shkojmë.