Gjithmonë t’u themi njerëzve mos më tregoni për fenë tuaj, më tregoni me veprat tuaja.

Gjithmonë t’u themi njerëzve mos më tregoni për fenë tuaj, më tregoni me veprat tuaja.

Islami është pema dhe ju jeni fruti. Sigurohuni që të dukeni mirë, të keni erë dhe shije të mirë dhe njerëzit do të kthehen.

“Megjithatë, çdo pemë e mirë jep fryt të mirë, por një pemë e keqe jep fryt të keq. Një pemë e mirë nuk mund të japë fryt të keq, as një pemë e keqe nuk mund të japë fryt të mirë. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë pritet dhe hudhet.