Kuriozitet nga bota:

Kuriozitet nga bota:

Ky sistem është 3000 vjeçar dhe ndodhet në qytetin e Gonabad. (Irani bashkëkohor)
Kyariz konsiderohet si një nga shpikjet më të mëdha të kohës! Ky sistem sanitar ka aftësinë të mbledhë ujin nga burimet nëntokësore dhe ta dërgojë atë në qytete dhe kanale vaditëse. Në këtë mënyrë, Persia mundi të ekzistonte dhe të zhvillohej në një klimë të thatë. Sistemi hidraulik përfshin një pus kryesor që merr ujin nga një burim nëntokësor, një sistem tuneli përmes të cilit uji transportohet në një vend të caktuar dhe puse vertikale ajrimi që lejojnë kondensimin e lagështirës përgjatë gjithë rrugës. Përveç gjithë kësaj, kanali i ujit nëntokësor redukton ndjeshëm avullimin e lagështisë së vlefshme. Gjatësia e karizit Gonabad është 33113 metra, përfshin 427 depresione për ujë. Strukturat u ndërtuan duke përdorur vetëm njohuri për ligjet e fizikës, gjeologjisë dhe hidraulikës, të cilat konfirmuan shkallën e lartë të zhvillimit të Persianëve. Që nga viti 2007, gyu gonabad qanat është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.