Përballë të diturit duhet heshtur dhe dëgjuar

Përballë të diturit duhet heshtur dhe dëgjuar

Një turist pyeti një djalë me varkë: A e dini Biologjinë, Psikologjinë, Gjeografinë, Gjeologjinë dhe Kriminologjinë?

Djaloshi i varkës tha, “jo, nuk di asnjë nga këto.”

Turisti më pas tha: “Çfarë dreqin dini mbi faqen e kësaj dheu? Do të vdisni nga analfabetizmi!”

Djaloshi i varkës nuk tha asgjë heshti përballë të diturit me butësi