Besimtarë, jini gjithmonë të palëkundur në përkushtimin tuaj ndaj Zotit

Për ata që nuk e dinë, ja çfarë i mëson Kurani besimtarët:

“Besimtarë, jini gjithmonë të palëkundur në përkushtimin tuaj ndaj Zotit, duke dëshmuar në mënyrë të barabartë për të vërtetën.

Asnjëherë mos lejoni që urrejtja ndaj një populli t’ju bëjë të devijoni nga të qenit i drejtë me ta. Bëhuni të drejtë, sepse kjo është më afër Zotit.

Gjithmonë duke pasur parasysh Zotin. Zoti është i Gjithëdijshëm për atë që bëni “. (5:08)