Njerëzit nuk mund t’i shikojmë me syrin e Zotit

Ndikimi i pranueshëm fetar:
Unë nuk mund ta bëj këtë gjë sepse feja ime më ndalon.
Ndikimi i pa pranueshëm në emër të fesë:
Ti nuk mund të bësh këtë gjë sepse feja ime ty ta ndalon.
Në rastin e parë, njeriu ka lirinë e plotë të përcaktimit në qëndrimet e veta.
Kurse në rastin e dytë nuk ka të drejt të përzihet në lirinë e të tjerëve.