Karta e Medinës

Për ata që nuk janë të vetëdijshëm për atë që është, më lejoni t’ju prezantoj me kuptimin tim për këtë dokument shumë të rëndësishëm.
Myslimanët besojnë se besimi i tyre bazohet në Kuran, i cili është zbulesa e fundit nga Zoti për njerëzit dhe mënyrën se si Profeti Muhamed a.s jetoi parimet e Kur’anit gjatë jetës së tij të quajtur Sunet.
Prandaj, rëndësia e Kartës së Medinës të cilën e quajmë Kushtetuta e Medinës, ishte kontrata shoqërore e propozuar nga Profeti Muhamed a.s., në bazë të së cilës njerëzit e Medinës i dhanë mbështetjen.
Do të zbuloni se kjo kontratë shoqërore është e natyrës civile dhe garanton të gjitha liritë e nevojshme për të gjitha grupet fetare në Medinë, veçanërisht hebrenjtë që përbënin rreth 40% të popullsisë në atë kohë. Inkurajoi një shoqëri pluraliste ku shtetësia ishte çelësi i barazisë së secilit në atë shtet