Ne jetojmë në një botë pluraliste

Ne jetojmë në një botë pluraliste dhe pluralizmi është një fakt i pashmangshëm. Ne jemi qytetarë të barabartë, por me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare.
Ne kemi identitet etni e ngjyrime dhe pikëpamje të ndryshme në besim, ndryshe, gjuhë e mendësi të llojllojshme, kulturë e zakone të shumta në këtë botë.
Ne mund të ndërtojmë raporte duke përfituar dhe pasuruar botën me diversitet.
Ishte vullnet i Zotit llojllojshmëria në tokë.
Mënyra për të sjellë një përfshirje të mirë është përmes dialogut të sinqertë dhe të hapur.